2017 Autumn Special Menu – Thực đơn Đặc Biệt mùa Thu 2017

Written by

Italian-style Onion Soup with Foie Gras stuffed Pasta

Súp hành kiểu Ý với mỳ nhồi gan ngỗng

255,000đ

 

Duck Breast & Leg Confit with Balsamic Vinegar Pepper Sauce

Vịt om áp chảo với sốt giấm nho đen hạt tiêu

355,000đ

 

Pan-seared Norwegian Halibut Fillet with Butter Lemon & Parsley Sauce (200gr)

Phi lê cá bơn Nauy áp chảo với sốt bơ chanh và lá mùi tây

455,000đ

 

Charcoal-grilled Australian Black Angus Tomahawk Steak with Black Pepper and Red Wine Sauce (for sharing)

Thăn tảng dẻ sườn bò đen Angus Úc nguyên xương nướng than hồng dùng kèm sốt hạt tiêu vang đỏ (900gr)

1,250,000đ

Duck Breast & Leg Confit with Balsamic Vinegar Pepper Sauce Vịt om áp chảo với sốt giấm nho đen hạt tiêu

Duck Breast & Leg Confit with Balsamic Vinegar Pepper Sauce
Vịt om áp chảo với sốt giấm nho đen hạt tiêu

Italian-style Onion Soup with Foie Gras stuffed Pasta Súp hành kiểu Ý với mỳ nhồi gan ngỗng

Italian-style Onion Soup with Foie Gras stuffed Pasta
Súp hành kiểu Ý với mỳ nhồi gan ngỗng

Pan-seared Norwegian Halibut Fillet with Butter Lemon & Parsley Sauce (200gr) Phi lê cá bơn Nauy áp chảo với sốt bơ chanh và lá mùi tây

Pan-seared Norwegian Halibut Fillet with Butter Lemon & Parsley Sauce (200gr)
Phi lê cá bơn Nauy áp chảo với sốt bơ chanh và lá mùi tây

Charcoal-grilled Australian Black Angus Tomahawk Steak with Black Pepper and Red Wine Sauce (for sharing) Thăn tảng dẻ sườn bò đen Angus Úc nguyên xương nướng than hồng dùng kèm sốt hạt tiêu vang đỏ (900gr)

Charcoal-grilled Australian Black Angus Tomahawk Steak
with Black Pepper and Red Wine Sauce (for sharing)
Thăn tảng dẻ sườn bò đen Angus Úc nguyên xương nướng than hồng dùng kèm sốt hạt tiêu vang đỏ (900gr)

Pane-2017Sep-055 Pane-2017Sep-057