HAPPY HOUR!

Written by

Từ 14h đến 18h hàng ngày tại Pane e Vino

Bia các loại: uống 1 tặng 1! (Bia Ý Peroni, Bia Bỉ Chimay, bia tươi Tiger, bia Hanoi)

Rượu vang bán chai: giảm giá toàn bộ 30% các loại rượu vang!

From 2PM to 6PM everyday at Pane e Vino

All beers, buy 1 get 1 FREE! (Peroni Italian beer, Chimay, Tiger draught, Hanoi beer)

All wines by bottle, discount 30%!