The card discount program – Các chương trình giảm giá theo thẻ

Written by

The following cards will entitle users to a 10% discount on dine-in food & beverage at Pane e Vino:

Các thẻ sau được hưởng ưu đãi giảm giá 10% cho dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Pane e Vino:

JBAV – The Japan Business Association in Vietnam

BBGV – The British Business Group Vietnam

HIWC – Hanoi International Women’s Club

AmCham – The American Chamber of Commerce in Vietnam

EUROCham – The European Chamber of Commerce in Vietnam

KORCham  – The Korea Chamber of Commerce in Vietnam

InCham – The Indian Business Chamber in Vietnam

Sedona Preferential Card

Fraser Suite Key Card

BIDV Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

VietinBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

VPBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

TPBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Tiên Phong

VIB Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Quốc Tế

ACB Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Á Châu

NCB Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Quốc Dân

SACOMBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

Vietcombank’s AMEX Credit Card Holder (chỉ áp dụng cho T7-CN với hóa đơn từ 2 triệu trở lên – only applies in Saturday and Sunday for invoice over 2 millions VND)

Notes/Ghi chú:

• Please show your membership card upon asking for the bill.
• Membership cards may not be used in conjunction with any other promotion which may include set menus.
• Membership cards may only be used for dine-in service.
• Discount may not be available on any “special” date. Pane e Vino reserves the right to make any date “special”.
• Vui lòng đưa thẻ cho nhân viên nhà hàng khi gọi thanh toán.
• Thẻ thành viên chỉ sử dụng cho các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng.
• Thẻ thành viên không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác bao gồm cả set menu.
• Giảm giá có thể không được áp dụng cho những ngày lễ do nhà hàng quyết định.