KIDS EAT FOR FREE WEEKEND! – TRẺ EM ĂN MIỄN PHÍ CUỐI TUẦN!

Written by

During Saturday & Sunday, order any main-course and your kid will get a FREE meal (one main-course & one dessert) from the Kid’s Menu! Limit one free meal per table.

Trong hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật, chỉ cần gọi một món chính cho bạn, con bạn sẽ nhận được một bữa ăn MIỄN PHÍ (một món chính & một tráng miệng) chọn từ thực đơn Trẻ Em. Giới hạn một suất miễn phí trên một bàn.