THE CARD DISCOUNT PROGRAM – CÁC THẺ GIẢM GIÁ ÁP DỤNG

Written by

The following cards will entitle users to a 10% discount on dine-in food & beverage at Pane e Vino:

Các thẻ sau được hưởng ưu đãi giảm giá 10% cho dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Pane e Vino:

JCCI – Japanese Chamber of Commerce and Industry (formerly JBAV)

Fraser Suite Key Card

BIDV Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

VietinBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

VPBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

TPBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Tiên Phong

MB Bank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Quân Đội

SACOMBank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

SeABank Credit Card Holder – Chủ thẻ Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á

Notes/Ghi chú:

• Please show your membership card upon asking for the bill.
• Membership cards may not be used in conjunction with any other promotion which may include set menus.
• Membership cards may only be used for dine-in service.
• Discount may not be available on any “special” date. Pane e Vino reserves the right to make any date “special”.
• Vui lòng đưa thẻ cho nhân viên nhà hàng khi gọi thanh toán.
• Thẻ thành viên chỉ sử dụng cho các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng.
• Thẻ thành viên không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác bao gồm cả set menu.
• Giảm giá có thể không được áp dụng cho những ngày lễ do nhà hàng quyết định.