News & Promotion Events * Latest Promotions * New Dishes

New Set Lunch October & November 2018 – Set Trưa mới!

Published in Uncategorized

New Set Lunch October & November 2018 – Set Trưa mới!

Pane e Vino are delighted to present to you our new Set Lunch with extensive selection which meets the criteria of being freshly delicious, cooked and served quickly to ensure that you will have one quick, economic, and nutritious lunch. Our Set Lunch is accompanied by a free non-alcoholic drinks (Coke, Diet Coke, Soda, Sprite, Alba mineral water). Please click on image for details... Nhà hàng Pane e Vino xin giới thiệu tới Quý Khách thực đơn Set ăn trưa mới với các lựa chọn phong phú, đáp ứng tiêu chí tươi ngon, chế biến và phục vụ nhanh để đảm bảo Quý Khách có 1 bữa trưa tiết kiệm thời gian mà đủ chất. Set Trưa kèm theo một đồ uống không cồn miễn phí (Coke, Diet Coke, Soda, Sprite, nước khoáng Alba). Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết...

Read more

Kids eat for FREE weekend! – Trẻ em ăn MIỄN PHÍ cuối tuần!

Published in giảm giá - khuyến mại - promotion ENG, giảm giá - khuyến mại - promotion ENG, giảm giá - khuyến mại - promotion ENG, giảm giá - khuyến mại - promotion ENG

Kids eat for FREE weekend! – Trẻ em ăn MIỄN PHÍ cuối tuần!

During Saturday & Sunday, order any main-course and your kid will get a FREE meal (one main-course & one dessert) from the Kid's Menu! Limit one free meal per table. Trong hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật, chỉ cần gọi một món chính cho bạn, con bạn sẽ nhận được một bữa ăn MIỄN PHÍ (một món chính & một tráng miệng) chọn từ thực đơn Trẻ Em. Giới hạn một suất miễn phí trên một bàn.

Read more